Puszcza Wiechlicka odkrywana ponownie
Dodane przez borynam dnia Wrzesień 18 2015 10:22:36
Puszcza Wiechlicka
odkrywana ponownie

Jesienią br. ukaże się publikacja Towarzystwa Bory Dolnośląskie pt. „Wędrówki po Puszczy Wiechlickiej”. To uzupełnienie i rozwinięcie opracowania M.Boryny i D.Grzeszczak pt. „Wiechlice na rubieży Borów Dolnośląskich”, wydanego w lipcu br. Tym razem do Wiechlic dołączają szkice z dziejów Cieciszowa, Szprotawki i Krzywczyc.

Puszczę Wiechlicką stanowi niespełna 1000-hektarowy skrawek lasu. Przez ostatnie dziesięciolecia pozostawał w zapomnieniu i był traktowany jako niczym nie wyróżniający się fragment Borów Szprotawskich. Jednakże z uwarunkowań historycznych jednoznacznie wynika, iż był to niegdyś obszar pojmowany odrębnie. Współczesnym topograficznym reliktem tego stanu jest zamieszczana jeszcze do dziś na mapach nazwa „Las Wiechlicki”.

Pod względem przyrodniczym puszcza jawiła się jako obszar bagien i mokradeł, obecnie w znaczniej mierze zmeliorowanych i osuszonych. Nieugięte siły przyrody nie wszędzie pozwoliły człowiekowi na trwałą ingerencję w krajobraz, dlatego możemy miejscami nadal podziwiać pozostałości puszczy i obserwować proces jej samoodtwarzania.

O książkę należy pytać w Towarzystwie Bory Dolnośląskie lub Muzeum Ziemi Szprotawskiej.

red

Puszcza Wiechlicka na Wikipedia

Mapa Puszczy Wiechlickiej

Czytaj więcej...